Μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία, αλλά ενήλικες, γυναίκες, βρέφη και παιδιά επηρεάζονται περισσότερο από τους άνδρες. Συχνά εμφανίζεται κατά την κύηση. Σπάνια αποτελεί πρόβλημα σε πληθυσμό που καταναλώνει κρέας και πράσινα λαχανικά. Μερικές φορές παραουσιάζεται σε ηλικιωμένους που ζουν μόνοι και τρώνε φτωχά. Η ασθένεια επίσης παρουσιάζεται σαν αποτέλεσμαανωμαλίας στην απορρόφηση φυλλικού οξέος σε γαστρεντερικές παθήσεις, οι οποίες οδηγούν στο σύνδρομο κακής απορρόφησης. Η κατάσταση μπορεί να αναπτυχθεί όταν το διαιτητικό φυλλικό οξύ δεν αναταποκρίνεται στις απαιτήσεις για αυξημένη ερυθροποίηση λόγω άλλων ασθενειών, π.χ. αιμοσφαιρινοπάθειες και άλλες αιμολυτικές αναιμίες. Μετά την παρατεταμένη θεραπεία με αντεπιληπτικά φάρμακα, το φυλλικό οξύ στο πλάσμα είναι χαμηλό και μερικές φορές παρατηρείται μαγαλοβλαστική αναιμία. Τα αντισυλληπτικά μπορεί να επηρεάσουν την απορρόφηση φυλλικού σε μερικές γυναίκες.